Zarejestruj wizytę online

Wyświetlane są tylko wolne terminy
przyjmuję w Prywatny Gabinet Ginekologiczny Małgorzata Kraszewska ul. Chrobrego 24 Bełchatów


Październik 2023
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
25 26 27 28
29 30 1
2 3
4
5
6 7 8
9 10
11
12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
dzisiaj
 
dni wolne i święta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Małgorzata Kraszewska, ul. Bolesława Chrobrego 24, 97-400 Bełchatów
  2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych - gabinet@mkraszewska.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług rejestracji wizyty - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji rejestracji wizyty.

12 Październik 2023 roku


Prywatny Gabinet Ginekologiczny Małgorzata Kraszewska
ul. Chrobrego 24 Bełchatów

Czwartek 12 paździenika na godzinę 10:20
Czwartek 12 paździenika na godzinę 10:40
Czwartek 12 paździenika na godzinę 11:00
Czwartek 12 paździenika na godzinę 11:40
Czwartek 12 paździenika na godzinę 12:00
Czwartek 12 paździenika na godzinę 12:20
Czwartek 12 paździenika na godzinę 13:40
Czwartek 12 paździenika na godzinę 14:00
Czwartek 12 paździenika na godzinę 14:20
Czwartek 12 paździenika na godzinę 14:40
Lokalizacja                 |                    Opinie                 |                    Artykuły                 |                    Newsletter

Lek-Med.pl 2010 © - strony dla lekarzy | ortopeda Częstochowa | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności


Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013